Norad lyser ut midler knyttet til fagopplæring. Satsningen kalles Building skills for Jobs. Building Skills for Jobs er en del av Norges satsing på utdanning globalt. Norad skriver at de kan støtte prosjekter som omfatter innsatser på nivå tilsvarende videregående skole eller lavere kan få tilskudd. Videre skriver de at […]

Fagopplæring i utviklingsland