Nettverk av konsulenter

Konsulentregisteret gir en oversikt over aktuelle konsulenter. Registeret er organisert etter 9 hovedgrupper med et ulikt antall undergruppe under hver hovedgruppe. Det er mulig å søke seg frem til den aktuelle konsulenten ved å gå fra en hovedgruppe til en undergruppe. Alternativt er det mulig å bruke søkeord eller søke på de ulike parameterne som er registrert for hver konsulent (navn, tittel, kategori, telefonnummer osv.)

Utarbeidet av BetterDocs