Timeprisberegning

For å finne frem til den timeprisen du skal beregne, er det to viktige hensyn å ta.

For det første handler det om hva ulike virksomheter er villige til å betale for den tjeneste du skal levere. Denne betalingsviljen avhenger av hvor lett det er å finne noen med den spesialkompetansen som du tilbyr, hva som er vanlig å betale for denne type tjeneste og hvor viktig det er skaffe seg denne kompetansen. Det er mulig å finne noen anslag ved å søke på nettet.

For det andre handler timeprisen om hva du ønsker å få betalt for arbeidet ditt og hvilke utgifter som skal dekkes gjennom denne timeprisen.

For å beregne timeprisen din, kan et utgangspunkt være årsinntekt. Du kan vurdere hva du tror en fast ansatt tjener og hva en selvstendig næringsdrivende i samme jobb som deg kan tjene. Deretter kan du tenke på hvor mye  du tjene for å dekke private utgifter til bolig, bil, mat, studielån, osv. Dersom du planlegger å være selvstendig næringsdrivende på heltid, må du sikre deg slik at ikke inntekten forsvinner om noe skulle hende. Dersom du har en annen jobb, og ønsker å være konsulent for å kunne tjene litt ekstra, kan du kanskje se bort fra noen av de utgiftspostene som kan komme.

Det er også viktig å huske på at konsulentinntekter er skattbare. Det er 39 prosent skatt på personinntekt for næringsdrivende (inntil 51 prosent ved toppskatt).

Vi tar utgangspunkt i en hel stilling som konsulent i ett år. Ett arbeidsår (arbeidsdager mandag-fredag) utgjør 260 arbeidsdager. Av disse er det rundt 100 dager som du ikke kan fakturere (feriedager, helligdager, sykedager, administrasjon, markedsføring, kompetanseheving ol). Det betyr at du kan fakturere 160 dager gjennom et år. Dersom du tenker deg en årsinntekt på 450.000, må du da ha en timepris 375. Dersom årsinntekten skal være 750.000, må timeprisen settes til 625.

Det koster å drive egen virksomhet (markedsføring, PC, Software, kurs, regnskap, reise, forsikringer, sykepenger, kontorlokale, og lignende). Vi kan anta at disse kostnadene vil bli 72.000 pr år. Dette må også dekkes av timeprisen med 60 pr time.

Alle firma har som målsetning å gå med størst mulig overskudd. Profitten blir brukt til å gjøre investeringer for videre vekst (og ved aksjeselskap gi utbytte). Også du som eier og driver firmaet ditt selv skal ha mer igjen for innsatsen enn bare lønn. Vi kan legge på 20% fortjeneste.

Timepris med en årsinntekt på 450.000 blir da 522 og timepris med årsinntekt på 750.000 blir da 822.

Det må betales merverdiavgift (MVA) for konsulenttjeneste. Den er 25% av fakturabeløpet. For å komme til en endelige timeprisen som du kan bruke, må dette legges til på timeprisen.

Timepris med en årsinntekt på 450.000 blir da kr 653 (inklusive MVA) og timepris med årsinntekt på 750.000 blir da kr 1.028 (inklusive MVA).

En enkel måte å finne frem til timeprisen er å ta det beløpet du ønsker å sitte igjen med (før skatt) og multiplisere det med 1,7 (375*1,7=637)

Utarbeidet av BetterDocs