Fagopplæring i utviklingsland


Ett av satningsområdene for NKB er opplæring i utviklingsland. NKB er medeier i en barneskole i Uganda. NKB arbeider for å få til ett opplæringsalternativ for fagopplæring. I den forbindelse har det vært interessant med utlysninger fra NORAD.

Yrkesopplæring – Building Skills for Jobs

Programmet skal bidra til at ungdom og unge voksne opparbeider seg ferdigheter som etterspørres i arbeidsmarkedet i utviklingsland eller setter dem i stand til å skape sin egen arbeidsplass.
Building Skills for Jobs er en del av Norges satsing på utdanning globalt. Norad skriver at de kan støtte prosjekter som omfatter innsatser på nivå tilsvarende videregående skole eller lavere kan få tilskudd. Videre skriver de at det oppfordres til partnerskap mellom næringslivsaktører og utdanningsinstitusjoner både i Norge, internasjonalt og lokalt.

Aktuelle søkere kan være norskregistrerte:

  • norske bedrifter
  • aktører innen nærings- og arbeidsliv
  • bransjeorganisasjoner
  • utdanningsinstitusjoner

Det er krav om at organisasjonen som står som hovedsøker, er norskregistrert.

Norsk Kompetansebygging arbeider med å sette sammen en gruppe som kan søke sammen om disse midlene. Utlysningen kommer i juni 2017.

 

Sist oppdatert av NKB: 24.4.17