Karl Test

Karl Test
Navn:
Karl Test
Tittel:
Designer
Oppføringskategori:
Kort beskrivelse:

Kan designe video og presentasjoner

Beskrivelse av kompetanse som tilbys:

Design er en betegnelse på formgiving. Design betegner prosessen der man fastsetter det endelige utseende på et produkt med sikte på både funksjon (bruksmåte) og utseende. Begrepet blir også brukt om resultatet av denne prosessen. Kan designe video og presentasjoner

Utdanning:
Universitets- og høgskolenivå

Send melding til denne kontakten