Konsulent

Konsulenter finnes innenfor flere bransjer – både i det offentlige og i det private. En del konsulenter er fast ansatte mens andre leies eller ansettes for en kortere periode for å løse bestemte oppgaver eller delta i et prosjekt.

Konsulent er en svært bred stillingsbetegnelse, og yrkesbetegnelsen er ikke beskyttet.