Økonomi

Beregninger som kan gjøres for å finne frem til en passe timepris for konsulentarbeidet