Fagopplæring i Uganda

Ett av satsningsområdene for Norsk Kompetansebygging (NKB) er fagopplæring. NKB er medeier i en barneskole i Uganda. NKB arbeider for å få til ett opplæringsalternativ innen fagopplæring hvor standarden legges opp mot europeisk standard. NKB har en eiendom på 40 mål i Luweero, Uganda. Det skal settes opp en yrkesskole på eiendommen.


Yrkesopplæring – Building Skills

Yrkesopplæringen skal bidra til at ungdom og unge voksne opparbeider seg ferdigheter som etterspørres i arbeidsmarkedet eller setter dem i stand til å skape sin egen arbeidsplass.

Norsk Kompetansebygging inngikk 1.6.18 samarbeidsavtale med Institue of Advanced Leadership og Nobel Knowledge Building, begge Uganda, Avtalen innebærer at disse to organisasjonene skal etblere fagopplæring på eiendommen i Luweero. Planen er at de første elevene skal være på plass i løpet av dette året. Prosjektet skal være selvfinnansiert etter kort tid.

I dette prosjektet er Norsk Kompetansebygging (NKB) ansvarlig for å sikre kvaliteten i opplæringen, bidra med kompetanse og bidra med midler i oppstartsfasen. Videre skal NKB bidra med kompetanseoverføring ved hjelp av e-læring på den etablerte læringsplattformen Lucubrate.

Alle kan være med

Norsk Kompetansebygging ønsker kontakt med norskregistrerte aktører som ønsker å bidra:

  • norske bedrifter
  • aktører innen nærings- og arbeidsliv
  • bransjeorganisasjoner
  • utdanningsinstitusjoner

Norsk Kompetansebygging arbeider med å sette sammen en gruppe som kan bidra i dette prosjektet.

Fremdriften i arbeidet kan gå fortere jo flere som bidrar med midler og kompetanse i starten. Ta gjerne kontakt med Karl Skaar for mer informasjon eller spørsmål om å få bidra i dette arbeidet (karl.skaar@nkb.no).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *