Prosjektplanlegging


Prosjektplanleggingsstøtte

Prosjektplanleggingsstøtte bidrar til gode planer for å nå prosjektmålene. Du får støtte i å lage planer så alt kan gå som planlagt uten at det blir for høye kostnader, forsinkelser eller feil og mangler ved leveransen.

Prosjektplanleggingsstøtte følger planleggingsfasen. I tillegg gir støtten innspill på gode verktøy, prosesser og det strategiske og operative perspektivet overfor ulike interessenter. Temaer som tas med er målstyring, kostnadsplanlegging, budsjettering og termin-/ressursplanlegging.

 

Viktige tema

  • Planleggingsprosessen i større og mindre prosjekter
  • Kartlegging av prosjektets arbeidsomfang
  • Tidsstyring og ressursplanlegging i prosjektgrupper
  • Estimering og kostnadskalkulering
  • Usikkerhetsanalyse og usikkerhetsstyring
  • Styring etter strategi og prosjektplaner

Målgruppe

Prosjektplanleggingsstøtten er skreddersydd for personer som arbeider med prosjekter der det kreves koordinering av ulike arbeidsgrupper, interessenter og fremdriftsplaner. Den retter seg spesielt mot prosjektledere, prosjektkoordinatorer og andre som ønsker en bistand i prosjektplanlegging.

Arbeidsform

Prosjektplanleggingsstøtten gis dels i samtaler og møter, dels ved skriftlige tilbakemeldinger og dels ved nettdiskusjoner ut fra aktuelle problemstillinger. Prosjektplanleggingsstøtten tilpasses prosjektplanens dynamikk og behov.

 

Kontaktinformasjon

E-post, postadresse og telefon