ProsjektProsjektplanleggingsstøtte Prosjektplanleggingsstøtte bidrar til gode planer for å nå prosjektmålene. Du får støtte i å lage planer så alt kan gå som planlagt uten at det blir for høye kostnader, forsinkelser eller feil og mangler ved leveransen. Prosjektplanleggingsstøtte følger planleggingsfasen. I tillegg gir støtten innspill på gode verktøy, prosesser og […]

Prosjektplanlegging