Norsk kompetansebygging

  • Bemanning
  • Konsulenttjeneste
  • Nettkurs
  • Analyse
  • Evaluering
  • Prosjektledelse

Norsk Kompetansebygging AS (NKB) driver utvikling og kompetansebygging for private og offentlige virksomheter gjennom midlertidig bemanning og konsulenttjeneste.

NKB er et registrert bemanningsforetak

Vi bidrar med faglighet slik at virksomheten kan få styrket kompetanse.

Bemanning

Behov for å hyre inn sykepleier på kort eller lang sikt?

Vi kan tilby sykepleierkompetanse for kortere eller lengre vikariater på gode vilkår.

Konsulent

Vi kan bidra med prosjektledelse, evaluering og analyse.

Oppdragene vi dekker er vanligvis kortvarig behov for å styrke kompetansen i virksomheten.

Opplæring

Vi bidrar til at arbeidstakere får den opplæringen, øvelsen og instruksjonen de trenger for å utføre arbeidet på en sikker måte og for å kunne mestre arbeidsoppgavene sine.

Bemanningsutfordringen

Kompetanse og faglighet

Når du ønsker å jobbe, enten fulltidsjobb eller deltidsjobb i tillegg til en annen jobb eller ved siden av studier, må du vite hva din kompetanse er. Dette er viktig fordi det hjelper deg å forstå hvilke jobber som passer for deg, og fordi du skal fortelle en arbeidsgiver hva du kan bidra med og hvorfor de skal velge deg.

Din kompetanse er mer enn faglige kunnskaper og ferdigheter du får gjennom utdanningen din. Din kompetanse sier noe om hva du kan, hvem du er og hva du vil.

Gode grunner

NKB skal tilby sykepleierbemanning til store og små kommuner.
NKB skal levere dyktige og omsorgsfulle medarbeidere.
NKB skal ivareta ansatte slik at alle føler seg fornøyde og trygge.
NKB skal sikre at virksomhetene får riktig kompetanse når de trenger det.