Videre

  • Bemanning 
  • Konsulenttjeneste
  • Nettkurs (IQC-konseptet)
  • Analyse
  • Evaluering
  • Prosjektplanleggingsstøtte

Norsk kompetansebygging AS (NKB) har som hovedaktivitet utvikling og kompetansebygging for privat og offentlig virksomhet gjennom midlertidig bemanning og konsulenttjeneste. 

Registrer deg, for deretter legge informasjon om du er jobbsøker for midlertididig arbeid eller konsulent for kortvarige oppdrag.

Flott

Dette nettstedet passer for den som søker kortere eller lengre oppdrag og virksomheten som trenger dem

Du har funnet nettstedet du har lett etter