Ett av satsningsområdene for Norsk Kompetansebygging (NKB) er fagopplæring. NKB er medeier i en barneskole i Uganda. NKB arbeider for å få til ett opplæringsalternativ innen fagopplæring hvor standarden legges opp mot europeisk standard. NKB har en eiendom på 40 mål i Luweero, Uganda. Det skal settes opp en yrkesskole […]

Fagopplæring i Uganda


Ingen reisekostnader og fravær. Ta kursene hvor du vil og når du vil.  NKB tilpasser kurs med gist-læring hvor fokus er temaet som den enkelte trenger kunnskap om. Kursene utvikles for smarttelefoner, men kan også brukes på andre plattformer som nettbrett og pc. Når kurset er utviklet kan alle i […]

Kurs


I en tid hvor informasjon endrer seg raskt og det kan være vanskelig å følge med i utviklingen, kan gist-lærning (eller Bite-sized lærning eller microæring) være ideell. Opplæring bygger på gjennomprøvde metoder og et breit erfaringsmateriale. Metoden er utviklet for å møte et spesifikt behov hos dem som trenger opplæring. […]

GistlærningEndringer i arbeidslivet kan fanges opp og beskrives på ulike måter. I Norge har andelen sysselsatte og sysselsetting innenfor ulike næringer endret seg over tid. Tre av fire jobber nå i det som gjerne omtales som tjenesteytende sektor. Samlet sett har sysselsettingen i tertiærnæringene eller de tjenesteytende næringene vokst fra […]

Analyser


Prosjektplanleggingsstøtte Prosjektplanleggingsstøtte bidrar til gode planer for å nå prosjektmålene. Du får støtte i å lage planer så alt kan gå som planlagt uten at det blir for høye kostnader, forsinkelser eller feil og mangler ved leveransen. Prosjektplanleggingsstøtte følger planleggingsfasen. I tillegg gir støtten innspill på gode verktøy, prosesser og […]

Prosjektplanlegging