Frequently Asked Questions

Jobb i NKB

  • Er det god betaling å jobbe som vikar i NKB?

    Lønna som vikar i NKB er høyere enn å være ansatt i tilsvarende stilling. I avtalene vi arbeider med, er det et krav at de vikarene vi bruker skal ha samme eller bedre vilkår sammenlignet med de som arbeider i like stillinger. Oppdragsgiver følger tariffavtaler for sine ansatte. Norsk kompetansebygging (NKB) følger de samme tariffene som oppdragsgiver bruker. Det betyr at du som ansatt får tariff timelønn og tarifffestede variable tillegg (kvelds-, natt-, lørdag og søndagstillegg samt helligdagstillegg). I tillegg til dette betale NKB en fast timebonus per arbeidet time. Du kan lese mer om lønn og godtgjørelser på informasjonssidene.

  • Hvordan kan jeg få vikarjobb gjennom NKB?

    Dersom du ønsker å arbeide som vikar gjennom NKB for kortere eller lengre periode, kan du registrere deg eller søke på jobb . Vi vil da ta kontakt med deg. Alternativt kan du sende oss spørsmål eller informasjon om deg selv. Vi vil så snart som mulig følge opp og ta kontakt med deg. 

    Etter at vi har etablert kontakt, finner vi sammen ut hva som kan være aktuelt for deg.