Vanlige spørsmål

Sykepleierjobb i NKB

  • Hvordan kan jeg få vikarjobb gjennom NKB?

    Dersom du ønsker å arbeide som sykepleier gjennom NKB for kortere eller lengre periode, kan du registrere deg. Vi vil da ta kontakt med deg. Alternativt kan du sende oss spørsmål eller informasjon om deg selv. Vi vil så snart som mulig følge opp og ta kontakt med deg. 

    Etter at vi har etablert kontakt, finner vi sammen ut hva som kan være aktuelt for deg.