Vi tilbyr

Hva kan vi tilby?

Bemanning

Vi kan bidra med bemanning hvor det er behov for sykepleier.

Er du sykepleier og  ønsker å forsøke deg på ulike steder, jobbe i vikariater eller en og annen vakt, kan vi kanskje bidra. 

Vi bidra hvor det skulle være i Norge.

Konsulenttjeneste

Vi kan bidra i virksomheten med konsulentoppdrag og vi kan bidra med forskning og analyse uavhengig av virksomheten. Vi kan prosjektstyring og prosektledelse.

Er du konsulent eller ønsker å arbeide som konsulent og ønsker å forsøke deg på ulike steder, jobbe i vikariater eller en og annen vakt, kan vi kanskje bidra. 

Kompetansebygging

Vi kan bidra i virksomheten med opplæring og vi kan bidra med å utvikle elæring for ansatte. 

Vi har utviklet digitale kurs på norsk og engelsk.