Søk jobb i NKB

Du kan bli med oss.

Du kan bli med i teamet.

Du kan bli en viktig medarbeider og bidra til den store forskjellen

Stillingene som lyses ut er vanligvis vikarstillinger av kortere eller lengre varighet. De søkerne som blir akseptert for en stilling får en bekreftelse på dette. Når vi skal bemanne et vikariat, tar vi kontakt med de som har fått en slik bekreftelse. Den enkelte kan da se om det tilbudte vikariatet passer. Det settes da opp en arbeidsavtale med arbeidsoppgaver, tidsperiode og hvor arbeidet skal gjøres.

Dersom arbeidet er et annet sted enn der du bor, får du gratis reise til og fra og gratis bolig i nærheten av arbeidsstedet.  

Fyll inn alle feltene merket med stjerne.