Offentlig godkjent bemanningsforetak

Godkjenningsordningen er regulert i forskrift om offentlig godkjenning av
bemanningsforetak. Arbeidstilsynet har vurdert at NKB er godkjent i henhold til forskriftens § 2.

Kan ikke finne det du leter etter. Prøv et søk.