Klimaregnskap 2023

Et klimaregnskap viser hvilke deler av virksomheten som gir mest og minst utslipp av klimagasser. Denne informasjonen er viktig i arbeidet med miljøledelse, og hjelper virksomheten med å prioritere og iverksette de mest effektive tiltakene for å redusere klimagassutslipp. Miljøfyrtårns klimaregnskap følger GHG-protokollen (en internasjonalt anerkjent standard for klimaregnskap). Ifølge GHG-protokollen skal elektrisitetsbruk i klimaregnskapet […]

Klimaregnskap 2023 Read More »