Klimaregnskap 2023

Et klimaregnskap viser hvilke deler av virksomheten som gir mest og minst utslipp av klimagasser. Denne informasjonen er viktig i arbeidet med miljøledelse, og hjelper virksomheten med å prioritere og iverksette de mest effektive tiltakene for å redusere klimagassutslipp.

Miljøfyrtårns klimaregnskap følger GHG-protokollen (en internasjonalt anerkjent standard for klimaregnskap). Ifølge GHG-protokollen skal elektrisitetsbruk i klimaregnskapet beregnes på to måter: en lokasjonsbasert og en markedsbasert metode. Du kan enkelt velge hvilken metode du vil se under fotavtrykket.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *