Ta et vikariat i Bardu kommune

Bardu kommune har rundt 4000 innbyggere og ligger i Troms og Finnmark fylke, midt mellom Harstad, Narvik og Tromsø. Kommunen har ca 400 ansatte.

Kommunen grenser i nord til Sørreisa og Målselv, i vest til Salangen og Lavangen og i sørvest til Narvik. Mot sør og øst går riksgrensen mot Sverige og Kiruna kommune ligger. Administrasjonssentrum er Setermoen.

Tjenestetilbudet er godt utbygd, og kommunen er i vekst, og har bra økonomi, med et godt og variert næringsliv. Kommunen har et godt helsetilbud og full barnehagedekning. Bardus beliggenhet med nær tilgang til fjell, og grønt-arealer, gir gode muligheter til et allsidig friluftsliv. Bardu kommune har et rikt og variert kulturliv.

Arbeide som vikar for en kortere eller lengre periode

Bardu kommune har behov for vikarer i ulike deler av driften, og har i den forbindelse inngått avtale for vikartjeneste med samarbeidspartner til Norsk kompetansebygging.

Dersom du ønsker å være med på å dekke behovet for vikarer i Bardu kommune, kan du søke jobb i NKB. Når vi skal bemanne et vikariat, tar vi først kontakt med de som har blitt registrert som vikarer i NKB. Den enkelte kan da se om det tilbudte vikariatet passer. Dersom vikariatet er av interesse for deg og kommunen bekrefter at de ønsker å bruke deg, settes det opp en arbeidsavtale med arbeidsoppgaver, tidsperiode og hvor arbeidet skal gjøres. Dersom arbeidet er et annet sted enn der du bor, får du gratis reise til og fra og gratis bolig i nærheten av arbeidsstedet. 

Ski

Bardu kommune har unike skimuligheter med mange oppkjørte løyper og tilgang til alpinbakker. Bardu har rundt 190 skidager en vanlig vinter.

Nasjonalpark

Med Setermoen som utgangspunkt har man tilgang på alt man trenger for å dra på tur, enten det er fisketurer, jakt eller vandreturer. Store deler av kommunen består av ville fjellområder og de store vassdragene med Altevatn og Leinavatn er naturlige ferdselsveier for å komme seg inn i områdene både sommer og vinter.

Rohkunborri nasjonalpark ligger i sin helhet på statsgrunn i Bardu kommune og strekker seg fra Snøhetta i vest og innover mot Leinavatn i øst. Formålet med nasjonalparken er å bevare et stort naturområde med et særegent landskap og et rikt dyre og planteliv med et vidt spenn av naturtyper.

Turistforeningen

Gjennom Troms Turlag kan du kunne finne passende turer. Turistforeningen inviterer til både fellesturer og ulike kurs. Turistforeningen har 38 overnattingshytter fordelt på 20 hyttetun.

Mer å gjøre

Bardu kommune har et godt tilbud av aktiviteter – med over 100 ulike lag og foreninger finnes det garantert noe for deg! kommunen har et variert tilbud innen idrett, både sommer og vinter. Blant annet driver lokale idrettslag med mange ulike idrettsgrener. Er du mer interessert i musikk, kan du bli med i kor, strykeorkester eller korps. Revylag har vi også – slipp kreativiteten fri. Bardu kommune er stolte av alt det frivillige arbeidet som legges ned. 

Se film fra Bardu kommune

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *