Hva er en konsulent?

Konsulenter finnes innenfor flere bransjer – både i det offentlige og i det private. En del konsulenter arbeider i byråer, og leies eller ansettes av en arbeidsgiver for å tilby sine tjenester eller delta i et prosjekt.

Konsulent er en svært bred stillingsbetegnelse, og yrkesbetegnelsen er ikke beskyttet. Vi kan dele konsulenter opp i tre hovedgrupper:

  • ansatte i konsulentfirmaer
  • konsulent ansatt i offentlig sektor eller ansatt som konsulent i en større virksomhet
  • selvstendig næringsdrivende som tilbyr sine tjenester til ulike virksomheter, og leies inn for å bidra på et spesielt felt gjerne i en begrenset tidsperiode

Konsulent bruker sin erfaring, kunnskap og kompetanse til å hjelpe andre. Konsulenttjenester kan tilbys innenfor de aller fleste yrkesgrupper.

Det finnes en rekke fagspesifikke konsulentyrker, deriblant IT-konsulent, saksbehandler, økonomikonsulent og markedsføringskonsulent, og det finnes konsulenter som ikke er knyttet til en bestemt yrkesbeskrivelse eller utdanning. 

Som konsulent er det viktig å ha høy kompetanse og å være oppdatert innenfor sitt fagfelt.

Utarbeidet av BetterDocs