Offentlig godkjent bemanningsforetak

Godkjenningsordningen er regulert i forskrift om offentlig godkjenning av bemanningsforetak. Arbeidstilsynet har vurdert at NKB er godkjent i henhold til forskriftens § 2.